"s.n.s.f چیست" のDailymotion検索結果 - ユーティージェーピー

 

このキーワードで検索する人は他にこんなワードでも調べています!


 

s.n.s.f چیستのDailymotion動画検索結果 : 1ページ目


一度に検索結果を閲覧できるのは500件までとなっています。見たい情報が見つからない場合は、キーワードを変更するかお好みの条件で絞り込んでください。

動画の並べ替え 投稿日で絞り込み この条件で絞り込み

前のページ
前のページ
このページの動画検索結果 : 5件
次のページ 次のページ

s.n.s.f چیستのDailymotion動画検索結果  1件目からبرنامه اراسموس اروپا؛ دروازه ورود کارآفرینان جوان به بازار

میکائیل یونانی است و سه ماه در قالب برنامه اراسموس اروپا برای کارآفرینان جوان در یک بنگاه تجاری اسپانیایی دوره کارآموزی گذرانده بود. او پس از مدت کوتاهی توانست شرکت خودش را تاسیس کند. رمز موفقیت م...
投稿日時:2018年07月14日 00時00分  再生回数:1 回  コメント数:件

نپال سه سال بعد از زلزله؛ کار بازسازی سرعت می‌گیرد

وضعیت بازسازی نپال پس از زلزله سال ۲۰۱۵ چیست؟ آیا امکان دارد کار بازسازی خانه‌های مقاوم به زلزله را سرعت بخشید و هزینه‌ها را کاهش داد؟
投稿日時:2018年07月13日 23時24分  再生回数:0 回  コメント数:件

افزایش یهودستیزی در اروپا؛ راستهای افراطی مقصرند یا مسلمانان؟

علت افزایش دیدگاههای یهودستیزانه چیست و آیا باید پناهجویان مسلمانان تازه وارد به اروپا را در این موضوع بیش از گروههای راست افراطی سرزنش کرد؟ آیا اروپا به جبهه جدیدی از درگیری میان اسرائیل و فلسطینی...
投稿日時:2018年07月13日 03時42分  再生回数:0 回  コメント数:件

وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ایجاد بازار ثانویه ارز طی ۴۸ ساعت آینده خبر دادند...

وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ایجاد بازار ثانویه ارز طی ۴۸ ساعت آینده خبر دادند. اما بازار ثانویه چیست و در شرایط فعلی چه کمکی به کنترل بازار خواهد کرد؟#سقوط_ریال
投稿日時:2018年07月4日 15時27分  再生回数:0 回  コメント数:件

بازار ارز ایران همچنان نابسامان است و این در حالی است که در بازار غیر قانونی پول خارجی در برابر...

بازار ارز ایران همچنان نابسامان است و این در حالی است که در بازار غیر قانونی پول خارجی در برابر ریال معامله می شود. از آن طرف اعتصاب بازاریان در برابر گرانی‌ها طی چند روز گذشته اقتصاد ایران را شکنن...
投稿日時:2018年06月28日 16時20分  再生回数:0 回  コメント数:件スポンサードリンク

↑ PAGE TOP